ประวัติบริษัท

image

บริษัท พฤกษา วิลเลจ จำกัด จัดตั้ง โดย คุณกัลยาณี วิสุทธาธรรม ในปี 2538 โดยเริ่มต้นโครงการแรก คือโครงการ ตลาดศรีมหาโพธิ ทาวเฮาส์ 2 ชั้น และได้
พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัท พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ททั่วในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี และยังมีแผนพัฒนาโครงการ ต่อเนื่อง

ปี 2548 โครงการบ้านสวนพฤกษา ซิตี้ พาร์ค
ปี 2551 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ โมเดริน์ ทาวน์
ปี 2551 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ มาสเตอร์ เขาดิน
ปี 2552 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ เซ็นทรัล แยกพระพรหม
ปี 2554 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ มาสเตอร์ ไลท์ P1
ปี 2555 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ มาสเตอร์ ไลท์ P2
ปี 2555 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ เซ็นทรัล ปราจีนตคาม
ปี 2555 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ เมโทร
ปี 2556 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ คอร์เนอร์
ปี 2557 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ คอร์เนอร์ โป่งไผ่
ปี 2557 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ ไพร์วี่ ครอฟ
ปี 2558 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ ไพร์วี่ เนเจอร์
ปี 2559 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ คริสตัล
ปี 2559 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ ลิฟวิงทาวน์
ปี 2559 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ นารา เพอเฟค
ปี 2559 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ นารา มาสเตอร์พีช
ปี 2561 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ ไพร์วี่ 2 ครอฟ
ปี 2561 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ ไพร์วี่ 2 เนเจอร์
ปี 2561 โครงการบ้านสวนพฤกษา เดอะ ไพร์วี่ ทาวน์ แอดเดสวิสัยทัศน์


พฤกษา วิลเลจ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และสามารถสนองความต้องการของลูกค้าใด้เหนือกว่า
สะท้อนความโดดเด่นและความสุขในการใช้ชีวิตที่มีระดับ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านโครงการธุรกิจบ้านจัดสรร
จังหวัดปราจีนบุรี และขยายยอดขายภายในภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานครพันธกิจ


พฤกษา มุ่งเน้นให้คุณค่ากับบุคลากรพร้อมทั้งพัฒนามาตราฐานการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ อย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงการ ให้ความสำคัญกับลูกค้า และคู่ค้า เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญมากกำกับการเติบโตอย่างยั่งยื่น
พร้อมกับการสร้าง Brand ให้อยู่ในใจลูกค้าเสมอ และไม่ลืมที่จะดำเนินธุรกิจบนสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกด้วยดันได้อย่างยั่งยืน