JOB LISTINGS


ATTITUDE. SKILLS. COMMITMENT.

พฤกษา วิลเลจ เชื่อมั่นในความร่วมมือและความ สัมพันธ์ระหว่างพนักงานเราจึงสร้าง วัฒนธรรมการ ทำงานเป็นทีม ผ่อนคลาย และมีความเป็นมิตรต่อกันตามสไตล์ รูปแบบการทำงานแบบ "ครอบครัว"


เพราะ เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีของ พนักงานCURRENT JOB LISTINGS
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครและ/หรือพนักงาน
No. Job Location Date Posted
HRB18-110561-1 พนักงานขายประจำโครงการ (1 ตำแหน่ง) ปราจีนบุรี 11-05-61
HRB18-111061-2 วิศวกรประจำโครงการ (1 ตำแหน่ง) ปราจีนบุรี 11-05-61
HRB18-101161-3 Foreman ประจำโครงการ (3 ตำแหน่ง) ปราจีนบุรี 10-11-61