25 ปีของเรานั้น ไม่ใช่การฉลองให้กับอดีต แต่เป็นการบอกกับเราว่าจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและโดดเด่นต่อไปอีกไม่หยุดยั้ง