ทั้งหมด

บ้านเดี่ยว The Crystal

THE CRYSTAL

บ้านเดี่ยว

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

SOLD OUT

ดูเพิ่มเติม

บ้านทาวน์เฮาส์  The Privy2

THE PRIVY2

บ้านทาวน์เฮาส์

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ใก้นิคม โรจนะ ปราจีนบุรี ติดถนนสาย 304

เริ่มต้น 1.2X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านแฝด The Privy2

THE PRIVY2

บ้านแฝด

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ใก้นิคม โรจนะ ปราจีนบุรี ติดถนนสาย 304

เริ่มต้น 1.7X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านเดี่ยว The Privy2

THE PRIVY2

บ้านเดี่ยว

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ใก้นิคม โรจนะ ปราจีนบุรี ติดถนนสาย 304

เริ่มต้น 2.5X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านทาวน์เฮาส์  The Nara

THE NARA

บ้านทาวน์เฮาส์ TH

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

เริ่มต้น 1.1X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านทาวน์เฮาส์  The Nara

THE NARA

บ้านทาวน์เฮาส์ M

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

เริ่มต้น 1.0X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านแฝด เดอะ นารา

THE NARA

บ้านแฝด

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

เริ่มต้น 1.7X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านเดี่ยว The Nara

THE NARA

บ้านเดี่ยว

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

เริ่มต้น 2.3X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

อาคารพาณิชย์ The Nara

THE NARA

อาคารพาณิชย์

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

เริ่มต้น 3.9X ล้าน

ดูเพิ่มเติม

บ้านทาวน์เฮาส์  THE NARA2 Notting Hill

THE NARA2 Notting Hill

บ้านทาวน์เฮาส์ VINCENT

ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง Lotus , BigC ศรีมหาโพธิ

ติดถนนสาย 3079

เริ่มต้น 0.9XX ล้าน

ดูเพิ่มเติม